"Pizza Ninja: Master Chef Maro phải xếp các hình khối thật nhanh, mỗi cấp bậc thì độ khó và độ nhanh sẽ tăng lên! Puzzle Warrior: Trao đổi hai cục đá để tạo ra ít nhất là một bộ ba đá cùng với các biểu tượng. "

SonyEricsson : E15i
LG : C729
Motorola : XT311
Screenshots

Không có screenshot nào