Quỷ dữ đang dần chiếm được  thành phố Makuhero. Có kẻ nào đó đã cung cấp cho chúng những thông tin về sự sống ở thành phố này. Những thông tin này bao gồm số lượng và địa chỉ các công trình bảo đảm sự sống, những mật mã bảo vệ...Nhiệm vụ của bạn là bảo vệ những công trình này khỏi sự tấn công của chúng bằng cách bảo vệ những chiếc chìa khóa bí mật có thể đưa chúng vào khu vực an toàn. Lựa chọn và triển khai đội của bạn chống lại sự tấn công của Quỷ dữ !

Samsung : GT-S5360
Screenshots

Không có screenshot nào