Một trò chơi đòi hỏi trí tuệ và sự khéo léo! Giải quyết các câu đố và đố chữ vẽ tay tạo ra bởi cộng đồng Jambo. Bạn cũng có thể vẽ ra những tác phẩm riêng biệt và trình trò chơi dành cho những người chơi khác để đoán.

HTC : Supersonic
Samsung : SPH-D710
LG : V909
Screenshots

Không có screenshot nào