Tank một trò chơi mô phỏng chiến tranh! Bạn phải quản lí vào điều khiển quân đội của mình để chống lại kẻ thù.

HTC : ADR6325
Samsung : GT-I8150
Motorola : ZN4
LG : LS670
Screenshots

Không có screenshot nào