Game Hot
Game mới
Khuyến mại
0 game dành cho generic web browser generic (Đổi điện thoại)
0 game mới 0 game cập nhật dành cho generic web browser generic
Thuê bao chưa được nhận diện.Đăng nhập bằng tài khoản MobiFone Portal
thumbnail
Phantom Solitaire 2
Nhà cung cấp: MEDIA Services JSC
Game không hỗ trợ điện thoại của bạn
Để tải game soạn tin:
TAI 0040004489 gửi 9210
Để gửi tặng soạn tin:
MG 0040004489 (Số điện thoại người nhận) gửi 9210
Giới thiệu
Trong Game Phantom Solitaire 2 Mục đích của trò chơi này là làm sao lấy được đủ bốn cọc bài đồng bộ, bắt đầu với quân Át (Ace) và kết thúc là quân K (King) Bàn gồm có bảy chồng bài. Phần còn lại của bộ bài là một sấp bài, ở đó được mở ba quân bài một lần. Các lá bài có thể được chồng lên trên bảy chồng bài mở theo thứ tự giảm dần, nhưng chỉ những quân bài đối lập màu được xếp chồng lên trên cùng mỗi chồng. Nếu ở vị trí nào trống trong bảy chồng bài trên bàn, có thể đặt vào một lá K. Hướng dẫn cách chơi Phím 2,4,6,8: di chuyển đên các quân bài Phím 5: lật quân bài
Nhà phát hành: MEDIA Services JSC
screenshot
screenshot