Game Hot
Game mới
Khuyến mại
0 game dành cho generic web browser generic (Đổi điện thoại)
0 game mới 0 game cập nhật dành cho generic web browser generic
Thuê bao chưa được nhận diện.Đăng nhập bằng tài khoản MobiFone Portal
Zoom Bug
Nhà cung cấp: Gameloft
Game không hỗ trợ điện thoại của bạn
Để tải game soạn tin:
TAI 01210003021 gửi 9210
Để gửi tặng soạn tin:
MG 01210003021 (Số điện thoại người nhận) gửi 9210
Giới thiệu
Fast Action in fairy town! Game on! The goal is to liquidate all balls rolling on the screen before they reach a black crater.
Nhà phát hành: Gameloft
screenshot
Không có screenshot.