Game Hot
Game mới
Khuyến mại
0 game dành cho generic web browser generic (Đổi điện thoại)
0 game mới 0 game cập nhật dành cho generic web browser generic
Thuê bao chưa được nhận diện.Đăng nhập bằng tài khoản MobiFone Portal
Puzzle Diamonds
Nhà cung cấp: Gameloft
Game không hỗ trợ điện thoại của bạn
Để tải game soạn tin:
TAI 01210002913 gửi 9210
Để gửi tặng soạn tin:
MG 01210002913 (Số điện thoại người nhận) gửi 9210
Giới thiệu
Do you know what treasures are hidden in your phone? Thanks to “Puzzle Diamonds” you will discover a new dimension of entertainment.
Nhà phát hành: Gameloft
screenshot
Không có screenshot.